(1)
Parts, J. Piiriülene Tervishoid Euroopa Liidus: Suured eesmärgid, Kuid väike Mõju Patsientidele. EA 2019.