(1)
Reile, R.; Tekkel, M.; Veideman, T. Milline on Eesti Inimeste Tervis? Ülevaade täiskasvanud Rahvastiku tervisekäitumise Uuringu 2018. Aasta Tulemustest. EA 2019.