(1)
Tammik, O.; Everaus, H. Kaheetapiline Maksaresektsioon Koos Maksa Poolitamise Ja Portaalveeni Ligeerimisega (ALPPS) – Uus Meetod jäme- Ja pärasoolevähi Maksametastaaside Ravis. EA 2019.