(1)
Anderson, E.; Rätsep, M.; Panov, L.; Väärsi, K.; Kirpu, V.; Sokurova, D.; Eigo, N. Perearstiabi Kasutamise Peamised Põhjused Ning Perearsti Ja Pereõe tööjaotus 2017. Aastal. EA 2019.