(1)
Filippov, M. Margus Lember: Arstiteadust Tuleks käsitleda Rahvusteadusena. EA 2019.