(1)
Kööp, A.-L. 70 Aastat Tallinna Keskhaigla Traumatoloogiaortopeedia Osakonna Avamisest. EA 2019.