(1)
Abel-Ollo, K.; Lõhmus, L. Euroopa Narkootikumide Tarvitamise veebiküsitluse Metoodika Ja Esmased Tulemused. EA 2019.