(1)
Kivinuk, A. RAAMATU TUTVUSTUS: Eesti Punase Risti 100 Tegevusaastat. EA 2020.