(1)
Altraja, A.; Thetloff, M.; Kuusk, K.; Jõgi, R. Astmapatsientide Ravimikasutus Ja Raske Astma Esinemissagedus Eestis: üleriigiline Retseptiandmebaasil Põhinev Uuring. EA 2020.