(1)
Kairjak, M.; Nõmper, A. Meditsiiniõiguslik Tagasivaade Aastale 2019 Ehk Me Peame rääkima Korruptsioonist. EA 2020.