(1)
Uppin, K. Tahtest Olenematul Ravil Viibivate Orgaaniliste psüühikahäiretega, Skisofreenia Ja sõltuvushäiretega Patsientide Ravi Kvaliteet. Kokkuvõte Kliinilisest Auditist. EA 2020.