(1)
Taba, P. Kas ülikool + Haigla = ülikoolihaigla? Küsitlusuuring Euroopas. EA 2020.