(1)
keskkonnatervise töögrupp, E. A. S. Tervisemõjude Toomine Kliimaarutelude Keskpunkti on Tervishoiuvaldkonna ülesanne. EA 2020.