(1)
Strelkova, A. Epilepsia käsitlus Rasedatel. EA 2020.