(1)
Prett, L. Eesti Tervishoiu Esmatasandini Jõudis Kliiniliste Otsuste tugisüsteem. EA 2020.