(1)
Nerman, J.; Hiie, A.; Laisaar, T. Nööppatareist Tingitud trahheoösofageaalne Fistul: Haigusjuhu Kirjeldus Ja Kirjanduse ülevaade. EA 2020.