(1)
Lige, K. Streptococcus Pneumoniae Põhjustatud püogeenne Ventrikuliit. EA 2020.