(1)
juhatus ja liikmed, E. T. S. Meditsiinidoktor Ja Professor Hubert-Viktor Kahn 90. EA 2020.