(1)
Filippov, M. Arst on Eesti ühiskonnas väärikal Positsioonil. EA 2021.