(1)
Eesti Arsti toimetus. Uus Teadusdoktor Liisa Leppik. EA 2021.