(1)
Stroo, K.; Uba, K.; Elmet, K. Pika Operatsiooni järgne Terve Jala kompartmentsündroom Mõlemal säärel. EA 2021.