(1)
TÜ Kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku kolleegid. In Memoriam Dr Ann Tamm. EA 2021.