(1)
Rõbakov, S.; Tark, A.; Tamp, E. COVID-19 Pneumoonia Foonil Avaldunud Peensoole Obstruktsiooni Põhjustanud tsütomegaloviirusenteriit. EA 2021.