(1)
Eesti Arsti toimetus. Uus Teadusdoktor Triin Kikas. EA 2021.