(1)
Lõivukene, K.; Kõljalg, S.; Kermes, K.; Sepp, E.; Naaber, P. Anaeroobsete Bakterite Spekter Ja Antibiootikumitundlikkus 2016. Ja 2020. Aastal TÜ Kliinikumi ühendlabori Kliinilise Mikrobioloogia Osakonna Andmetel. EA 2021.