(1)
Ridnõi, K.; Muru, K.; Ustav, E.-L.; Tammur, P.; Mölter-Väär, T.; Asser, K.; Szirko, F.; Reimand, T.; Õunap, K. Loote Kromosoomhaiguste Esimese Trimestri Sõeluuringu Tulemused Eestis Kahe Aasta Jooksul. EA 2021.