(1)
Haldre, K.; Rahu, M.; Allvee, K.; Rahu, K. Teismeliste sünnitus- Ja Abortiivsuskordajate Suundumused Eestis Enam Kui Kahe kümnendi Jooksul: üleriigiline Registripõhine Uuring. EA 2021.