(1)
Eesti Arsti toimetus. Ajakirja Eesti Arst Retsensendid 2021. Aastal. EA 2022.