(1)
Eesti Arsti toimetus. 10 Aastat Eesti m├╝okardiinfarktiregistrit. EA 2022.