(1)
Rosenberg, M. Glomerulaarhaiguste Uus Ravijuhend. EA 2022.