(1)
Eesti Arsti toimetus. Uus Teadusdoktor Risto Vaikjärv. EA 2022.