(1)
Linnamägi, Ülla. Epsteini-Barri Viiruse Osa Sclerosis multiplex’i Tekkel. EA 2022.