(1)
Saar, S.; Lipping, E.; Lepp, J.; Lepner, U.; Talving, P. Läbivate Kõhuvigastuste Selektiivne Mitteoperatiivne käsitlus Ning Praktika Põhja-Euroopa Traumakeskustes. EA 2022.