(1)
Eesti Arsti toimetus. Uus Teadusdoktor Laura Viidik. EA 2022.