(1)
Laisaar, K.-T. Kuidas „tekib“ Ravijuhendisse Soovitus?. EA 2022.