(1)
Tulk, M.; Uibo, R.; Kuuse, R. IgG4H – Mitme näoga Immuunhaigus. EA 2023.