(1)
Soosaar, A.; Oro, I. Arstieetika Muutub järjest Mitmepalgelisemaks: Saatesõna WMA Rahvusvahelise Arstieetika Koodeksi 2022. Aasta Versiooni Tõlkele. EA 2023.