(1)
Eesti Arsti toimetus. Riiklike Autasude Saajad 2023. Aastal. EA 2023.