(1)
Filippov, M. Tartu Ülikooli Aasta Teadusteoks Valiti Haiglahirmu vähendavad Hologrammid. EA 2023.