(1)
Viigimaa, M.; Blöndal, M.; Hedman, A.; Härma-Jõks, P.; Irs, A.; Pajusalu, S.; Raidmäe, M.; Serg, M. Eesti Perekondliku hüperkolesteroleemia käsitlusjuhend. EA 2023.