(1)
Ulst, M. Visuaalsest Identiteedist Eesti Tervishoius II. EA 2023.