(1)
Eesti Arsti toimetus. Uus Teadusdoktor Getnet Balcha Midekessa. EA 2023.