(1)
Eesti Arstide Liit. Eetikakonverents „Kõlbelisusest Tavadeni – Eesti Arstide Eetikaalane ettevalmistus“. EA 2023.