(1)
Kelder, M.; Vorobjova, T. Peensoole barjääri läbilaskvus, Seda Mõjutada Võivad Tegurid Ja Selle määramise Meetodid. EA 2023.