(1)
Kivilo, M.; Saar, S.; Lipping, E.; Lepp, J.; Keis, A.; Lepner, U.; Starkopf, J.; Talving, P. Raske Traumaga Haigete Hospitaliseerimine Piirkondlikesse Haiglatesse Ajavahemikul 2021–2022: Demograafilised Andmed Ja Ravitulemid. EA 2023.