(1)
Eesti Arsti toimetus. Uus Teadusdoktor Lagle Lehes. EA 2023.