(1)
Freimann, T.; Urban, R.; Malkovskaja, A. H. U. Töökiusamine Ja Vaimse Tervise Probleemid haiglatöötajate Seas: Ristläbilõikeline Uuring. EA 2023.