(1)
Eesti Arsti toimetus. Uus Teadusdoktor Liis Ilves. EA 2023.