(1)
Oro, I. Euroopa Arstide Alalise Komitee (CPME) täiskogu Koosolek Tallinnas. EA 2023.