(1)
Pauklin, P.; Marandi, T.; Kals, M.; Ainla, T.; Martinson, K.; Eha, J.; Kampus, P. Kodade virvendusarütmiaga Patsientide elupäevade Kaetus Suukaudsete Antikoagulantidega Ja ühe Aasta Suhteline Elulemus: Rahvastikupõhine Uuring Eestis. EA 2023.